Vstupní návštěva

890/70 min.

 • vstupní anamnéza, vyšetření úrovně dentální hygieny pomocí indexů a stanovení diagnózy vedoucí k následné terapii, motivace a instruktáž orální hygieny s nácvikem vhodné metody čištění zubů, odstranění zubního kamene, depurace, případně air-flow

Kontrolní návštěva

590-850/30-50 min.

 • vyšetření pomocí indexů, remotivace a reinstruktáž orální hygieny, případné doodstranění zubního kamene a pigmentací

Ošetření dětského pacienta

290-590/25-45 min.

 • vstupní anamnéza, vyšetření hygienických indexů, motivace a instruktáž orální hygieny s nácvikem vhodné metody čištění zubů, odstranění zubního kamene, odstranění pigmentací


Domácí bělení

3990

 • systém Pure Whitening, kdy pacient po dobu cca 14-ti dní nasazuje nosiče s bělícím gelem na spaní
 • určeno pro zuby světlejší barvy
 • podmínkou pro bělení je vstupní návštěva na dentální hygieně
 • konečná cena (zahrnuta práce, výroba nosičů na bělení i bělící gely)

Instruktáž s pomůckami

290/25 min.

 • nácvik správného čištění a případný výběr vhodných pomůcekKombinované bělení

6990

 • systém Pure Whitening, kdy pacient po dobu cca 14-ti dní nasazuje nosiče s bělícím gelem na spaní a 15-tý den se bělí koncentrovanějším gelem přímo v ordinaci
 • určeno pro zuby tmavší barvy
 • podmínkou pro bělení je vstupní návštěva na dentální hygieně
 • konečná cena (zahrnuta práce, výroba nosičů na bělení i bělící gely)


Časy jsou orientační. Trvání jednotlivých služeb závisí na stavu ústní hygieny.

Výkony prováděné dentální hygienistkou nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.